Pravidlá escape room

 1. Našu Escape room môže absolvovať 2 až 4 hráčov.
 2. Časový limit na splnenie úlohy je 70 minút. Odporúčame Vám prísť 10 až 15 minút pred začatím Vašej hry. V prípade meškania si personál vyhradzuje právo skrátiť hru o dĺžku meškania, aby nasledujúce skupiny neboli poškodené.
 3. ​Priestory nie sú vhodné pre vozičkárov a ZŤP. Izby nie sú sprístupnené osobám na vozíku, barlách a podobne. Prosíme, myslite na to pred kúpou vstupeniek.
 4. Vstup osobám mladším 12 rokov je možný len v sprievode dospelej osoby, ktorá preberá za takúto neplnoletú osobu plnú zodpovednosť.
 5. Deti do 6 rokov (vrátane) majú hru zdarma.
 6. V našich priestoroch treba dbať na bezpečnosť seba a svojho tímu. V prípade, že sa nás chystáte navštíviť s deťmi, ste za nich zodpovední.
 7. Escape room vyžaduje logické myslenie a tímovú spoluprácu. Vy a Váš tím ste sa ocitli v hre, ktorá sa odohráva v realite, pričom hlavnými hrdinami tejto hry ste práve vy. Cieľom hry nie je len úspešne vyriešiť všetky úlohy, ale zažiť skutočné dobrodružstvo, zabaviť sa a odniesť si neopakovateľný zážitok.
 8. Celú miestnosť je potrebné dôkladne prehľadať a odhaliť tajné skrýše.
 9. V našich hrách je prísne zakázané používať telefóny, tablety a iné technické zariadenia. Rovnako je zakázané fotografovať, natáčať video a robiť si audio záznamy počas hry. Ich použite znamená ukončenie prebiehajúcej hry obsluhujúcim personálom.
 10. Počas hry je zakázané používať hrubú fyzickú silu, ktorá by mohla poškodiť majetok a technické zariadenia a v takom prípade sú hráči povinní škodu uhradiť.
 11. Hry sa nemôžete zúčastniť pod vplyvom alkoholu.
 12. Vo všetkých miestnostiach je prísny zákaz fajčiť a používať otvorený oheň.
 13. Únikové hry nie sú vhodné pre osoby trpiace klaustrofóbiou.
 14. Naše priestory sú vybavené bezpečnostným kamerovým systémom. Počas celej hry ste monitorovaní.
 15. Na komunikáciou s personálom počas hry slúži monitor, na ktorom sa objaví nápoveda v prípade potreby. Kamery disponujú mikrofónom.
 16. Vybavenie je majetkom TIME TO ESCAPE. V prípade odcudzenia bude podané trestné oznámenie a kamerový záznam odovzdaný orgánom činným v trestnom konaní na území SR.
 17. V prípade porušenia pravidiel hry a nevhodného správania si prevádzkovateľ vyhradzuje právo hru predčasne ukončiť bez nároku na vrátenie vstupného.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať.

© 2020 - 2022 Time to Escape